El web no está optimizado para IExplorer, es mejor utilizar Mozilla Firefox o Chrome

 AJUNTAMENT DE TEIA

L’Ajuntament crea un portal per informar de la sequera


10 consellsDes de l’1 de febrer, més de 200 municipis de les demarcacions de Barcelona i Girona es troben en fase 1 d’emergència climàtica a causa de la sequera. D’acord amb el Pla especial de sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la fase d’emergència es va declarar en el moment que les reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya es van situar per sota del 16% de la seva capacitat.


Les pluges del mes de març van fer pujar el nivell fins al 17,8%, però el Govern de la Generalitat ha decidit mantenir les restriccions “perquè no s’instal·li la percepció que el país ha deixat d’estar en una situació d’extrema sequera”.


Per tant, segueix plenament vigent la dotació màxima de 200 litres d’aigua per habitant i dia. Aquest cabal es distribueix per municipis i inclou tots els usos (públic, domèstic, comercial, industrial, recreatiu i agrícola), dividit per la població total a considerar. En conseqüència, el consum domèstic recomanat s’hauria de situar entre els 80 i els 90 litres per persona i dia.


En el cas de Teià, el municipi va excedir-ne el topall els mesos de desembre (221,48 l/h/d) i gener (212,92 l/h/d). Afortunadament, les dades de febrer i març han estat molt positives, amb registres mensuals de 178,66 i de 171,94 l/h/d, respectivament.


A aquest canvi de tendència hi han contribuït tres factors:


- Una certa estacionalitat, atribuïble a l’època de l’any i a les pluges del mes de març.


- Les accions i mesures impulsades per l’Ajuntament i l’empresa concessionària del servei d’abastament, que treballen des de fa temps per agilitar la localització i reparació de fuites, la persecució del frau i la millora del funcionament i el rendiment de la xarxa de distribució.


- La sensibilització i conscienciació ciutadana. Des d’aquest punt de vista, en les darreres setmanes s’han donat a conèixer a través dels mitjans de comunicació local dues noves iniciatives: l’aprovació d’una ordenança per regular la sequera i la posada en marxa d’un portal informatiu al web de l’Ajuntament.


Portal informatiu


Des del 27 de febrer, la pàgina web de l’Ajuntament compta amb un apartat específic per informar sobre l’aplicació de la fase d’emergència a escala local. En aquesta secció s’expliquen i aclareixen conceptes relacionats amb la dotació màxima permesa, les mesures d’estalvi vigents, l’amenaça de sancions, la despesa hídrica mensual del municipi i les accions en curs (com l’aposta pels comptadors electrònics, la sectorització de la xarxa o la recuperació d’aigües freàtiques i residuals).


Al capdamunt de la pàgina, el visitant trobarà enllaços al web de l’ACA per resoldre tota mena de dubtes relacionats amb la gestió de la sequera, així com conèixer l’estat dels embassaments. El portal també permet descarregar-se la normativa municipal: el ban de l’Alcaldia, l’ordenança per regular la sequera i el reglament del servei de proveïment (aquest dos darrers documents, en període d’exposició pública).


La Regidoria de Medi Ambient apel·la a la responsabilitat individual i en destaca tres pestanyes: ‘Consells d’estalvi’‘Calculadora hídrica’ i, especialment, ‘El meu consum’, que explica els avantatges de donar-se d’alta, de forma gratuïta, al sistema de telemesura de la companyia Agbar per prevenir fuites i controlar per Internet el consum domèstic d’aigua.

🍪 cookies